Alhaji Labaran Musa Jenn'a (Late)

1984 - 1985

Alhaji Mohammed Usman Kusherki (Late)

1985 -1989

Alhaji Tanko Yusuf

1989 - 1991

Alhaji Sidi Bage

1991 - 1992

Alhaji Husseini Murktar

1992 - 1994

Alhaji Salisu Garba

1994 - 1998

Mr. Mwada Balami

1994 - 1998

Hajiya Aisha S. Alhassan

1998 - 2003

Mrs. Toyin Musa Yahaya

2010 - 2013

Mrs. Ramatu Tasalla Shehu

2013 - Date